หัวล้านในช่วงต้นอาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก

การศึกษาของผู้ชายชาวออสเตรเลียที่มีอายุระหว่าง 40 ถึง 69 ปี ชี้ให้เห็นว่าผู้ชายที่ส่วนใหญ่หัวล้านเมื่ออายุ 40 ปี มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในวัย 50 หรือ 60 ปี การศึกษาในกลุ่ม Melbourne Collaborative Cohort กับผู้ชายประมาณ 10,000 คน แสดงให้เห็นว่าผู้ชายที่มีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงอาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ง่ายกว่า

ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาระยะยาว ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารCancer Epidemiology, Biomarkers and Preventionรายงานว่าทั้งศีรษะล้านและมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นสัมพันธ์กับอายุและขึ้นอยู่กับแอนโดรเจน ดังนั้นการค้นพบนี้จึงไม่น่าแปลกใจ คำแถลงกล่าวว่า “เราพบว่าศีรษะล้านเมื่ออายุ 40 ปีอาจเป็นเครื่องหมายของความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของมะเร็งต่อมลูกหมาก”

Related Posts