สามารถดึงผลการเจริญเติบโตของเส้นผมที่ปลูกหลังจากปลูกผมได้หรือไม่?

ถาม:ประมาณหกวันหลังการผ่า […]