ความเสี่ยงที่จะเกิดแผลเป็นที่มองเห็นได้ในระยะยาว FUT หรือ FUE?

ถาม:โอกาสที่รอยแผลเป็นจาก […]