ฉันสามารถกลับมาสูบบุหรี่ต่อหลังจากปลูกผมได้เมื่อใด

ถาม:ฉันปลูกผมเมื่อ 10 วัน […]