ผมหนาขึ้นในฤดูร้อนหรือไม่?

ถาม:ดูเหมือนว่าผมของฉันจะหนาขึ้นในฤดูร้อน สิ่งนี้สามารถเป็นจริงได้หรือไม่?

ตอบ:เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีความชื้นมากขึ้น เนื่องจากดูดซับความชื้น และจะหนาขึ้นจริงในฤดูร้อนที่มีอากาศชื้น

Related Posts