เกิดอะไรขึ้นกับเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมเมื่อคุณอายุมากขึ้น?

ถาม:จะเกิดอะไรขึ้นกับเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมเมื่อคุณอายุมากขึ้น?

ตอบ:ตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยแรกรุ่น ผมหนาขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่วัยผู้ใหญ่จนถึงวัยชรา ขนจะบางลงอีกครั้งและอาการนี้รุนแรงขึ้นจากผลกระทบของ DHT ในบุคคลที่อ่อนแอ กระบวนการต่อมาเรียกว่าผมร่วงแบบแอนโดรเจเนติก (ผมร่วงแบบทั่วไป) และมีลักษณะเฉพาะด้วยการย่อขนาด – เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของผมที่ลดลงอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจาก DHT

อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีผลกระทบของ DHT ผมก็ยังค่อยๆ บางลงเมื่อเวลาผ่านไปในหลายๆ คน

Related Posts