การรักษาด้วยเลเซอร์บำบัดระดับต่ำ (LLLT) อยู่ได้นานแค่ไหน?

ถาม:การบำบัดด้วยเลเซอร์ระดับต่ำ (LLLT) สำหรับผมร่วงจะอยู่ได้นานแค่ไหน?

ตอบ:ผลการศึกษาที่ยื่นต่อ FDA ได้ศึกษาผลกระทบของเลเซอร์ระดับต่ำในระยะเวลา 6 เดือน ไม่มีข้อมูลที่เผยแพร่สำหรับการใช้งานเกินช่วงเวลานี้

ดังนั้นจึงไม่ทราบถึงประสิทธิภาพในระยะยาวของเลเซอร์เหล่านี้ในการรักษาผมร่วง

Related Posts