ฉันจะสูญเสียประโยชน์ของการรักษาด้วยเลเซอร์หรือไม่หากหยุดการรักษา

ถาม:หากฉันหยุดการรักษาจะสูญเสียผลประโยชน์ใด ๆ หรือไม่?

ตอบ:เช่นเดียวกับการรักษาทางการแพทย์อื่นๆ สำหรับผมร่วง เมื่อหยุดการรักษาอย่างสมบูรณ์ ประโยชน์ใดๆ ก็จะลดลง

ดังนั้นจึงคาดว่าการรักษาตามระยะเวลาจะมีความจำเป็นหลังจากการรักษาครั้งแรก

Related Posts