ต้นกำเนิดของเลเซอร์บำบัดสำหรับผมร่วงคืออะไร?

ถาม:การใช้เลเซอร์บำบัดด้วยแสงระดับต่ำ (LLLT) สำหรับผมร่วงเป็นเรื่องใหม่หรือไม่?

ตอบ:เลเซอร์เหล่านี้ใช้สำหรับผมร่วงในยุโรปมาเกือบสิบปีแล้ว จัดเป็นเลเซอร์เครื่องสำอางปลอดภัยสำหรับการใช้เครื่องสำอางของมนุษย์

การวิจัยดั้งเดิมในเทคโนโลยีนี้ดำเนินการที่ Wellman Labs for Photomedicine ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

Related Posts