การรักษาผมร่วงด้วยเลเซอร์ (LLLT) ทำงานอย่างไร?

ถาม:ฉันได้ยินเกี่ยวกับหวีเลเซอร์และเลเซอร์อื่น ๆ สำหรับผมร่วง มันทำงานอย่างไร?

ตอบ: การบำบัดด้วยเลเซอร์ระดับต่ำ (LLLT)ขึ้นอยู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของการบำบัดด้วยแสง Photobiotherapy เกิดขึ้นเมื่อแสงเลเซอร์ดูดซึมโดยเซลล์ทำให้เกิดการกระตุ้นการเผาผลาญของเซลล์และการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น

แม้ว่ากลไกที่แน่ชัดของเลเซอร์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ก็ดูเหมือนจะกระตุ้นรูขุมขนบนหนังศีรษะโดยการเพิ่มการผลิตพลังงานและย้อนกลับกระบวนการย่อขนาดบางส่วนทำให้เส้นผมหนาขึ้นและดูเต็มขึ้น

Related Posts