การผ่าตัดปลูกผมเกี่ยวข้องกับทั้งการผ่าตัดและความแม่นยำของศิลปะ เพื่อกำหนดพฤติกรรมขั้นตอนที่ได้รับการยืนยันด้วยการจัดวางความงามของรากผมบนบริเวณศีรษะล้านที่ได้รับของหนังศีรษะ การผ่าตัดเปลี่ยนรากผมด้วยวิธี FUT หรือการปลูกผมแบบ FUE ส่วนการสกัดคือสิ่งที่กำหนดการได้มาของรูขุมขนในจำนวนที่แน่นอนซึ่งเพียงพอที่จะครอบคลุมระดับของศีรษะล้านตามลำดับ ให้คุณมีทางเลือกทางคลินิกมากมาย แต่คุณต้องตัดสินใจเพียงวิธีเดียวที่ให้ผลลัพธ์ด้านความงามที่ดีที่สุดจำนวนมหาศาล

ความกังวลหลักในขั้นตอนการฟื้นฟูผมนั้นเกี่ยวกับการสัมผัสทางศิลปะที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทำโดยศัลยแพทย์ปลูกผมที่มีทักษะเท่านั้น ศัลยแพทย์จะต้องมีประวัติความเป็นพี่น้องกันที่ปลูกผมเป็นอย่างดีและให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจเป็นจำนวนมาก

ตอนนี้เป็นเรื่องของการวิปัสสนาว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับส่วนสุนทรียศาสตร์ส่วนใหญ่ของการผ่าตัดได้อธิบายไว้ด้านล่าง:

การสร้างการออกแบบทรงผม:เส้นผม ขั้นตอนในขั้นตอนเป็นงานแรกและสำคัญที่สุดในการสัมผัสความรู้สึกสุนทรียะและผลกระทบของขั้นตอน นี่คือเส้นผมที่ทำให้คุณดูเป็นธรรมชาติและยังเป็นเส้นผมที่สามารถทำให้ขั้นตอนสำเร็จได้ ศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญจะจัดทรงผมตามอายุ เพศ และอาชีพของผู้ป่วย การเลือกการปลูกถ่ายการปลูกถ่าย/รูขุมขนก็เป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องอย่างมากเช่นกัน เนื่องจากการปลูกถ่ายการปลูกถ่ายเฉพาะส่วนหน้าของหนังศีรษะเท่านั้น สิ่งนี้ทำในลักษณะที่ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่สวยงามสูงสุดโดยไม่มีโอกาสล้มเหลวแม้แต่ครั้งเดียว สิ่งนี้ควรสวยงามพอ ๆ กับการจัดวางตามธรรมชาติของการปลูกถ่าย

การสร้างไซต์ผู้รับ:การสร้างไซต์ผู้รับในการผ่าตัดปลูกผมเรียกอีกอย่างว่าการสร้างกรีดซึ่งศัลยแพทย์อนุญาตให้ร่องหรือการสอดเพื่อวางการปลูกถ่าย การสร้างไซต์ของผู้รับมีน้ำหนักในระดับเดียวกันของความแม่นยำและทักษะเช่นการฝังรูขุมขนเนื่องจากเป็นไปตามกฎของมุมและทิศทางของการปลูกถ่าย มูลค่าของการผ่าตัดจะสูงขึ้นเมื่อมีความกังวลด้านความงามมากที่สุดของการผ่าตัด การสร้างกรีด งานนั้นต้องการความแม่นยำ ทักษะ และความชำนาญขั้นสูงสุด ตลอดจนความสามารถในการเก็งกำไรที่ดีเพื่อให้เข้ากับมุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและทิศทางของรากผม มีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการสร้างไซต์ผู้รับซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกทางคลินิกและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่มีอยู่

การปลูกถ่ายกราฟต์ในส่วนหัวล้านของผู้รับ:การฝังหรือการจัดตำแหน่งของรูขุมขนควรทำในลักษณะที่การปลูกถ่ายกราฟต์จะทำให้คุณได้สัมผัสที่สวยงามที่สุดด้วยรูปแบบการขยับรากผมที่ไม่สม่ำเสมอหรือซิกแซก สิ่งนี้ต้องระลึกไว้เสมอขณะปลูกถ่ายกราฟต์ที่การจัดวางรากแบบปกติหรือเชิงเส้นจะทำให้ดูเทียม อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดในการพิจารณาว่าการปลูกถ่ายกราฟต์เป็นแบบซิกแซกให้ผลลัพธ์การปลูกผมที่ตรวจไม่พบมากที่สุด

Related Posts