การออกแบบแนวผมในขั้นตอนการปลูกผมเป็นหนึ่งในส่วนศิลปะที่ดีที่สุดของการผ่าตัดที่เผยให้เห็นความสำเร็จในการปลูกผมในแง่ของการนำเสนอผลการปลูกผมที่ดีที่สุด ขั้นตอนการฟื้นฟูเส้นผมประกอบด้วย 5 ส่วนสำคัญของการผ่าตัด ได้แก่ การเก็บเกี่ยว/ถอนรากผม การกรีด การออกแบบแนวเส้นผม การผ่ารากผม และการฝังรากผมขั้นสุดท้ายในลักษณะเดียวกันในบริเวณหัวล้าน ของหนังศีรษะ เนื่องจากขั้นตอนการฟื้นฟูเส้นผมเป็นผลรวมของทั้งศาสตร์และศิลป์ ส่วนศิลปะของการผ่าตัดมีสัดส่วน 60% ของขั้นตอน และ 40% ที่เหลือเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะการผ่าตัด กระบวนการนี้อำนวยความสะดวกในการเลือกการงอกใหม่ของรากผมที่มีลักษณะถาวร เนื่องจากรากจะสกัดจากบริเวณผู้บริจาคที่ปลอดภัยของหนังศีรษะเท่านั้น กล่าวคือ ส่วนท้ายทอยและข้างขม่อมการปลูกผมนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง และนั่นเป็นสาเหตุที่ผู้ป่วย/ลูกค้าจำนวนหนึ่งจากออสเตรเลียเคยเดินทางมาอินเดียเพื่อทำกระบวนการฟื้นฟู งานของโครงร่างศิลปะในกระบวนการนี้แบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ งานกรีด เช่นเดียวกับการออกแบบแนวเส้นผมและการจัดวางหน่วยการต่อกิ่ง/ฟอลลิเคิล ความกังวลในการผ่าตัดนั้นจำกัดอยู่ที่กระบวนการสกัดรากผมไม่ว่าจะโดย FUT หรือ FUE และงานปิดของส่วนที่บาดเจ็บในการผ่าตัดฟื้นฟูผม

การออกแบบทรงผมในขั้นตอนการฟื้นฟูคืออะไร?

การออกแบบแนวผมในการฟื้นฟูเส้นผมถูกนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนรากผมในลักษณะที่ผู้ป่วยได้รับศีรษะที่เต็มไปด้วยผมพร้อมกับความกังวลด้านสุนทรียภาพทั้งหมดของการผ่าตัด ขั้นตอนการทำแฮร์ไลน์ไอออนเป็นงานด้านความงามหลักที่ต้องใช้ศัลยแพทย์ปลูกผมที่เชี่ยวชาญซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทำสิ่งนี้มาหลายปีด้วยความเป็นเลิศ การออกแบบแนวผมคือสิ่งที่กำหนดสัมผัสที่เป็นธรรมชาติของการผ่าตัด เนื่องจากการจัดวางตำแหน่งเป็นไปตามแนวเส้นผมที่นำเสนอโดยศัลยแพทย์

ศัลยแพทย์ปลูกผมให้ความสำคัญกับประเด็นต่อไปนี้ในขณะที่ทำการออกแบบเส้นผม:

การอภิปรายเกี่ยวกับความคาดหวัง:การอภิปรายเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากการออกแบบแนวเส้นผมกำหนดลักษณะใบหน้าและรูปลักษณ์ของคุณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดของขั้นตอน ใบหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกัน และรูปลักษณ์ของแต่ละคนก็ต้องการการออกแบบทรงผมที่แตกต่างกันในบริบทของเพศ อายุ และอาชีพของผู้ป่วย ดังนั้นจึงกล่าวถึงความสำคัญกับผู้ป่วยในขณะที่ทำการออกแบบเส้นผม

การออกแบบเส้นผมที่ไม่สามารถตรวจจับได้:ศัลยแพทย์ปลูกผมมักจะพยายามสร้างสไตล์ของเส้นผมที่เหมาะสมกับโครงสร้างใบหน้าของผู้ป่วย ความคาดหวัง และเพศของผู้ป่วยมากที่สุด แนวผมควรเป็นไปตามทิศทางนั้นจะต้องเหมาะสมกับการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของเส้นผม เส้นผมที่เสนอจะต้องเป็นไปตามรูปแบบซิกแซกหรือการขยับที่ไม่ปกติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มองไม่เห็นสูงสุดของขั้นตอน

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเลือกศัลยแพทย์สำหรับขั้นตอนที่มีความเชี่ยวชาญในการทำขั้นตอนการปลูกผมทั้งในด้านศิลปะและความกังวลในการผ่าตัด

Related Posts