ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนของการปลูกผม

ขั้นตอนการปลูกผมดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากเป็นการทำศัลยกรรมตกแต่งและเสริมความงามโดยเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการปลูกผมส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสามปัจจัยหลักที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายของขั้นตอนคือจำนวนการใช้ประโยชน์จากการปลูกถ่าย, เทคนิคการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ FUE FUT และปัจจุบันอย่างช้า ๆ ของศีรษะล้านโดยตรง

การปลูกผมเป็นทางเลือกที่คุ้นเคยในด้านการทำศัลยกรรมพลาสติกและเครื่องสำอาง ซึ่งศัลยแพทย์ตกแต่งและศัลยกรรมตกแต่งใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อให้ผมกลับมามีผมที่เป็นธรรมชาติ ความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ที่สามารถเปิดหรือปิดผู้ป่วยได้ เนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถของเราในการรับบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะ มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนของขั้นตอน ซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ภายนอกและภายใน และปัจจัยภายในมีความสำคัญสูงสุดในกระบวนการฟื้นฟูเพื่อลดต้นทุน

เราจะอธิบายปัจจัยที่สำคัญที่สุด 3 ประการที่ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนของขั้นตอนดังนี้

1. จำนวนการรับสินบน:ราคาต่อกิ่งในอินเดียโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง Rs 25-120 INR / จำนวนการปลูกถ่ายที่จำเป็นจะถูกกำหนดเมื่อคุณเข้ารับการปรึกษาเบื้องต้นเพื่อประเมินสภาพหนังศีรษะของคุณเท่านั้น พื้นที่ได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากจำนวนการปลูกถ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการฝังรากเทียมของขั้นตอนการบูรณะ อย่างไรก็ตาม จำนวนการปลูกถ่ายมีผลต่อต้นทุนของกระบวนการ ความต้องการของการปลูกถ่ายอวัยวะกำหนดโดยระดับปัจจุบันของศีรษะล้าน ความหนาแน่นที่ต้องการเพื่อให้ครอบคลุมบริเวณหัวล้านตลอดจนประเภทของผมในขั้นตอนการฟื้นฟู

2. เทคนิคการปฏิบัติของขั้นตอน: ในทางวิทยาศาสตร์มีเทคนิคหลักสองวิธีคือ FUT หรือ FUE เทคนิคทั้งสองนี้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการดึงกราฟต์ แต่ด้วยวิธีการและข้อจำกัดที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์ของกระบวนการเช่นกัน โดยทั่วไป เทคนิค FUT เป็นเทคนิคที่เข้ากันได้เพื่อให้ได้จำนวนกราฟต์ที่ต้องการ แต่มีค่าใช้จ่ายน้อยมาก ในขณะที่เทคนิค FUE เป็นตัวเลือกที่มีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสกัดผลกิ่งเพื่อให้ได้จำนวนที่จำกัด จำนวนกราฟต์ เทคนิค FUT เป็นเทคนิคที่ดีที่สุดในการรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดพร้อมกับตัวเลือกราคาประหยัดและเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ในโลกของการฟื้นฟูเส้นผม

3. ระดับของศีรษะล้านในปัจจุบัน:ค่าใช้จ่ายในการปลูกผมขึ้นอยู่กับระดับของศีรษะล้านโดยตรง เมื่อระดับหรือสถานะของผมร่วงเพิ่มขึ้น จำนวนการปลูกถ่ายที่จำเป็นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน และส่งผลต่อต้นทุนของการทำหัตถการ ดังนั้น เกรดของคลาส Norwood จะเป็นตัวกำหนดต้นทุนของขั้นตอนการฟื้นฟูผม

ปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่ส่งผลต่อต้นทุนของการผ่าตัด ได้แก่ การยอมรับของคลินิก ความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์ ที่ตั้งของศูนย์ ตลอดจนมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของคลินิก

Related Posts