หลังปลูกผม ฉันสามารถกลับมาออกกำลังกายหรือออกกำลังกายตามแผนเดิมได้เมื่อไหร่?

ถาม:ผู้ป่วยสามารถกลับมาออกกำลังกายได้เมื่อใด 

ตอบ:การออกกำลังกายปานกลางอาจจะกลับมาอีกสองวันหลังการปลูกผม

ข้อจำกัดหลักคือ หลีกเลี่ยงการกดทับบริเวณผู้บริจาคโดยตรง และหลีกเลี่ยงการยืดด้านหลังของหนังศีรษะ (งอคอ) เนื่องจากจะเพิ่มโอกาสในการยืดรอยแผลเป็นของผู้บริจาคหลังการทำแถบคาด

ไม่มีข้อจำกัดดังกล่าวกับการแยกหน่วยฟอลลิคูลาร์ (FUE) แต่โดยทั่วไป, กีฬาทางติดต่อควรหลีกเลี่ยงอย่างน้อย 10 วันด้วย FUE และเดือนหลังจากขั้นตอนแถบ

Related Posts