การปลูกผมโดยใช้ขนตามร่างกายเป็นทางเลือกหรือไม่?

ถาม:ฉันได้ยินมาว่าการปลูกผมตามร่างกายเป็นทางเลือกที่ผู้ป่วยบางรายจะพิจารณา คุณคิดว่านั่นอาจเป็นทางเลือกสำหรับฉันเนื่องจากพื้นที่ผู้บริจาคของฉันไม่สามารถจัดหาทรงผมที่ฉันต้องการได้หรือไม่? 

ตอบ:ด้วยการปลูกผมตามร่างกาย คุณภาพของเส้นผมไม่ดีและอาจมีรอยแผลเป็นจำนวนมากในบริเวณที่ปลูกผม เราไม่แนะนำในขณะนี้

Related Posts