ยาอะไรที่ใช้ระหว่างปลูกผม และปลอดภัยในระหว่างตั้งครรภ์หรือไม่?

ถาม:จำเป็นต้องทานยาก่อน ระหว่าง หรือหลังการปลูกผมหรือไม่? ยาเหล่านี้จะส่งผลต่อการตั้งครรภ์หรือไม่? 

ตอบ:ไม่จำเป็นต้องใช้ยาใดๆ สำหรับการปลูกผมนอกเหนือจากการดมยาสลบที่ใช้ระหว่างขั้นตอน

แม้ว่าฉันจะไม่ปลูกผมในระหว่างตั้งครรภ์ แต่การทำการปลูกผมจะไม่มีผลกับการปลูกผมในอนาคต

Related Posts