ผู้หญิงสามารถเข้ารับการปลูกผมได้หรือไม่?

ถาม:ฉันเป็นผู้หญิงและกำลังมีผมบาง ฉันสามารถสมัครรับการปลูกถ่ายรากผมฟอลลิคูลาร์ได้หรือไม่

A:หากปรากฎว่าคุณมีอาการผมร่วงแบบผู้หญิง คุณอาจเป็นผู้เข้ารับการปลูกผม แต่ต้องได้รับการประเมินโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดปลูกผม

ในการประเมิน คุณควรประเมินระดับของผมร่วงและวัดปริมาณผู้บริจาคโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า densitometer เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีผมผู้บริจาคถาวรเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายที่คุณต้องการ 

Related Posts