การปลูกผมประสบความสำเร็จหลังจาก5เดือนหรือไม่?

ถาม:เป็นเวลา 5 เดือนแล้วตั้งแต่ปลูกผม ฉันเห็นการเจริญเติบโตเพียงเล็กน้อยของเส้นขนบางๆ ไม่กี่ร้อยเส้น การปลูกถ่ายของฉันประกอบด้วย 2,217 กราฟต์ คุณช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยได้ไหมว่านี่เป็นเรื่องปกติหรือเป็นการปลูกผมที่ล้มเหลว

ตอบ:ยังเร็วเกินไปที่จะบอก ผมขึ้นทีละน้อยโดยมีความแปรปรวนมากในแต่ละคน

ผู้ป่วยบางรายมีอาการขนลุกเล็กน้อยเมื่ออายุได้ 5 เดือน และเติบโตขึ้นอย่างมากภายในหนึ่งปี

คุณต้องรอ 12 เดือนเต็มเพื่อประเมินความสำเร็จของการฟื้นฟูผม

Related Posts