ผมร่วงเป็นกรรมพันธุ์และเป็นยีนที่สืบทอดมาจากครอบครัวของแม่หรือพ่อหรือไม่?

ถาม:ทำไมบางคนถึงมีผมเต็มศีรษะตั้งแต่อายุเจ็ดสิบหรือแปดสิบ และบางคนเริ่มหัวล้านในช่วงวัยรุ่นตอนปลายหรือวัยยี่สิบต้นๆ

A: สาเหตุทางพันธุกรรมและลักษณะทางพันธุกรรมโพลีนี้สามารถรับมรดกมาจากด้านข้างของมารดาที่ด้านข้างของพ่อหรือทั้งสองอย่าง

มีเรื่องเล่าของหญิงชราว่าสืบเชื้อสายมาจากพ่อแม่ของแม่เท่านั้น แม้ว่ามรดกจะมาจากด้านใดด้านหนึ่ง แต่แท้จริงแล้วมรดกนั้นยิ่งใหญ่กว่าจากฝั่งมารดา – แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

Related Posts