การปลูกผมเป็นมาตรการแก้ไขที่มีขั้นตอนการผ่าตัดสำหรับผมร่วงเกือบทุกประเภท หากไม่จัดประเภทตามสาเหตุสถานการณ์ การผ่าตัดปลูกผมเป็นวิธีการรักษาผมร่วง/ศีรษะล้านอย่างถาวรและได้ผลดีเยี่ยม ซึ่งสามารถรักษาผมร่วงจากแอนโดรเจนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การทำศัลยกรรมปลูกผมเป็นสิ่งสำคัญในการทำศัลยกรรมเสริมความงาม เนื่องจากต้องได้รับการเอาใจใส่และเอาใจใส่เป็นพิเศษ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์และหน้าตาของแต่ละคน การปลูกผมควรอยู่ในวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้คุณได้ทรงผมที่เป็นธรรมชาติและให้ลุคที่สวยงาม การปลูกผมเป็นกระบวนการถ่ายโอนรากผมจากส่วนผู้บริจาคไปยังส่วนหัวล้าน และต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในระหว่างการสกัด/เก็บเกี่ยวรากผม เพื่อลดอัตราความเสียหาย และในขั้นตอนนี้จะมีการกำหนดเทคนิคการปลูกผม จำเป็นสำหรับเราที่จะต้องรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปลูกผมแต่ละแบบและทุกเทคนิคในขณะที่พวกเขาตัดสินความสำเร็จของยูนิตฟอลลิคูลาร์ที่เปลี่ยนไปด้วยจำนวนที่มากขึ้นและผลลัพธ์ที่เป็นบวกมากขึ้น

เทคนิคที่ให้ผลลัพธ์ความงามมากที่สุด

มีสองเทคนิคหลักที่จะนำเสนอมาตรการฟื้นฟูเส้นผมแก่คุณ ได้แก่ FUT (การปลูกถ่ายยูนิตรากฟัน) FUE (การสกัดยูนิตรากผม) และอีกวิธีหนึ่งคือการผสมผสานระหว่าง FUT+FUE ก่อนที่จะอธิบายสิ่งที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในแง่ของจำนวนการถอนและการผ่ารากผมที่มากขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องรู้แต่ละเทคนิคอย่างแม่นยำ สำหรับ FUT นั้น มีความเป็นไปได้ที่จะดึงกราฟต์จำนวนมากที่สุดผ่านแถบผิวหนังจากส่วนผู้บริจาคที่ปลอดภัยซึ่งทำให้มีโอกาสผ่าจำนวนกราฟต์ได้ และถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดหากผู้ป่วย มีอาการศีรษะล้านระดับ NW มากกว่า เนื่องจากการเก็บเกี่ยวรากผมผ่านแถบทำให้สามารถเก็บเกี่ยวการปลูกถ่ายอวัยวะได้จำนวนมาก ความน่าจะเป็นที่จะครอบคลุมส่วนที่เป็นหัวล้านจึงสูงขึ้นด้วยผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ในเทคนิคของ FUE (Follicular unit extraction) ศัลยแพทย์ทำการถอด single follicular unit ในแต่ละครั้งที่ต้องการกระบวนการซ้ำๆ ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์น้อยลงและมีอัตราความเสียหายสูงขึ้น เนื่องจากกระบวนการของ FUE นั้นขึ้นอยู่กับการคาดเดาของศัลยแพทย์และสามารถ ไม่ให้ผลลัพธ์มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ในแง่ของมุมที่เหมาะสมและทิศทางของรากผมบนหนังศีรษะ จำเป็นต้องใช้ FUT+FUE ร่วมกันเมื่อมีสภาพของผ้าคลุมศีรษะล้านในระดับที่สูงขึ้นด้วยจำนวนยูนิตฟอลลิคูลาร์ที่สุ่มเลือกจากส่วนผู้บริจาคเพื่อเติมเต็มความต้องการด้านสุนทรียะของบริเวณผมร่วงบนหนังศีรษะ ศัลยแพทย์นำหน่วยฟอลลิคูลาร์ออกทีละส่วนที่ต้องการทำซ้ำของกระบวนการ ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์น้อยลง โดยมีอัตราความเสียหายสูงกว่า เนื่องจากกระบวนการของ FUE นั้นขึ้นอยู่กับการคาดเดาของศัลยแพทย์ ซึ่งไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ มุมที่เหมาะสมและทิศทางของรากผมบนหนังศีรษะ จำเป็นต้องใช้ FUT+FUE ร่วมกันเมื่อมีสภาพของผ้าคลุมศีรษะล้านในระดับที่สูงขึ้นด้วยจำนวนยูนิตฟอลลิคูลาร์ที่สุ่มเลือกจากส่วนผู้บริจาคเพื่อเติมเต็มความต้องการด้านสุนทรียะของบริเวณผมร่วงบนหนังศีรษะ ศัลยแพทย์นำหน่วยฟอลลิคูลาร์ออกทีละส่วนที่ต้องการทำซ้ำของกระบวนการ ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์น้อยลง โดยมีอัตราความเสียหายสูงกว่า เนื่องจากกระบวนการของ FUE นั้นขึ้นอยู่กับการคาดเดาของศัลยแพทย์ ซึ่งไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ มุมที่เหมาะสมและทิศทางของรากผมบนหนังศีรษะ จำเป็นต้องใช้ FUT+FUE ร่วมกันเมื่อมีสภาพของผ้าคลุมศีรษะล้านในระดับที่สูงขึ้นด้วยจำนวนยูนิตฟอลลิคูลาร์ที่สุ่มเลือกจากส่วนผู้บริจาคเพื่อเติมเต็มความต้องการด้านสุนทรียะของบริเวณผมร่วงบนหนังศีรษะ

Related Posts