ขั้นตอนการปลูกผมหลายขั้นตอนจะช่วยเพิ่มความหนาแน่นของเส้นผมหรือไม่?

ถาม:ฉันได้รับการบอกว่าฉันมีความหนาแน่นของเส้นผมต่ำในบริเวณผู้บริจาค ขั้นตอนการปลูกผมหลายขั้นตอนจะปรับปรุงผลลัพธ์ของการฟื้นฟูผมหรือไม่? 

ตอบ:ใช่ แต่ขั้นตอนที่ตามมาจะเล็กลงและมีจุดที่ผลตอบแทนลดลงซึ่งขั้นตอนเพิ่มเติมจะทำให้มีผมน้อยจนไม่สามารถปฏิบัติได้ มี จำกัด มีการจัดหาผู้บริจาคและครั้งนี้จะเคาะไม่มากการปลูกผมที่เป็นไปได้ว่าถ้าใครใช้FUTหรือFUE

Related Posts