ถาม:
โอกาสที่รอยแผลเป็นจากผู้บริจาคจะมองเห็นได้ในระยะยาวใน FUT เมื่อเทียบกับ FUE คืออะไร? 

ตอบ:ทั้งFUTและFUEทำให้เกิดรอยแผลเป็นจากผู้บริจาค FUT อยู่ในรูปของเส้นตรง และ FUE เป็นรูปจุดกลมเล็ก ๆ ด้วยการปลูกผมแบบ FUT เส้นจะถูกวางไว้ที่กึ่งกลางของโซนถาวร ในขณะที่ใน FUE จุดจะกระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่ผู้บริจาค

หากผู้ป่วยมีศีรษะล้านเป็นบริเวณกว้าง(กล่าวคือ ขอบผู้บริจาคจะแคบมาก) เส้นของ FUT โดยทั่วไปจะยังคงซ่อนอยู่ ในขณะที่จุดของ FUE จะปรากฏเหนือขอบผม ในสถานการณ์ที่มีโอกาสน้อยของผมของผู้บริจาคจะบางลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งเส้น (ของ FUT) และจุด (ของ FUE) อาจมองเห็นได้

Related Posts