ผมเติบโตในระยะหลังปลูกผมหรือไม่?

หลังจากขั้นตอนการฟื้นฟูเส้นผมแล้ว ตอซังที่ปลูกแล้วจะหลุดออกและขนจะเข้าสู่ระยะพักตัว หลายเดือนต่อมา การเจริญเติบโตเริ่มต้นเป็นผมเส้นเล็กที่หนาขึ้นตามกาลเวลา ผมมักจะไม่มีความหนาเดิมในทันที

โดยปกติการเจริญเติบโตจะเกิดขึ้นในคลื่นเพื่อให้บางพื้นที่ในขั้นต้นจะมีผมมากกว่าส่วนอื่น ในรอบหนึ่งปี วัฏจักรจะสม่ำเสมอและขนจะหนาขึ้นจนถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสุดท้าย

Related Posts