การปลูกผมแบบ FUE ไม่เจ็บหรือไม่ผ่าตัด?

Follicular [Unit] Extractionเป็นการผ่าตัดเช่นเดียวกับการปลูกผมทั่วไป ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ [ที่] กรีดเป็นรูกลมเล็กๆ แทนที่จะเป็นรอยกรีดเส้นเดียว แน่นอนว่ามันคือการผ่าตัด

ในส่วนที่เกี่ยวกับความเจ็บปวด เราใช้ยาสลบดังนั้นFUEหรือFUTจึงไม่รู้สึกไม่สบายใดๆ ในระหว่างขั้นตอน

ความแตกต่างคือหลังจากทำหัตถการแผลเป็นเส้นหรือแผลเป็นเส้นที่เย็บปิดไว้จะทำให้รู้สึกไม่สบายตัวมากกว่ารูแต่ละรู และที่เป็นจริง

Related Posts