ฉันสามารถบอกได้ว่าฉันจะเป็นผู้เข้ารับการปลูกผมหรือไม่?

ถาม:ฉันสามารถบอกได้ก่อนที่จะเริ่มหัวล้านว่าฉันจะเป็นผู้สมัครรับการปลูกผมหรือไม่ 

ตอบ:ปกติไม่ เหตุผลหลักที่คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สมัครหรือไม่ก็เพราะความคงตัว (ถาวร) ของเส้นผมที่ด้านหลังและด้านข้างของหนังศีรษะ นั่นคือบริเวณผู้บริจาค เนื่องจากส่วนบนของหนังศีรษะมักจะบางก่อน ถ้าส่วนบนยังไม่เริ่มบาง พื้นที่ผู้บริจาคจะดูปกติเสมอ เฉพาะเมื่อคุณมีอาการบางลงอย่างมากที่ด้านหน้าหรือด้านบนของหนังศีรษะเท่านั้นที่เราจะสามารถเริ่มประเมินความเสถียรของพื้นที่ผู้บริจาคได้อย่างแม่นยำในระดับใดก็ได้

Related Posts