เมื่อไหร่จะเห็นผลการปลูกผมเต็มรูปแบบ?

ถาม:ฉันเข้าใจว่าการเห็นผลของการปลูกผมนั้นเป็นกระบวนการ – ฉันคาดหวังอะไรได้บ้าง 

ตอบ:โดยทั่วไปจะใช้เวลาหนึ่งปีจึงจะเห็นผลของการปลูกผมอย่างสมบูรณ์ การเจริญเติบโตมักจะเริ่มประมาณ 2 1/2 ถึง 3 เดือน และเมื่ออายุ 6-8 เดือน การปลูกผมจะเริ่มเป็นหวีได้

ในช่วงหนึ่งปี ขนจะมีความหนาและยาวขึ้น และอาจเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยด้วย ในช่วงเวลานี้ ผมมักจะนุ่มขึ้น หยักศกน้อยลง หรือเป็นคลื่น ขึ้นอยู่กับลักษณะเดิมของผมของผู้ป่วย

ในขั้นตอนการฟื้นฟูผมที่ตามมา การเจริญเติบโตอาจช้าลง

Related Posts