ถาม:การปลูกผมควรทำในระดับใด? 

ตอบ:ควรพิจารณาปลูกผมในบริเวณที่มีผมบางเมื่อ:

  • บริเวณนั้นไม่ตอบสนองต่อการรักษา (finasteride 1 มก. ต่อวันโดยรับประทานและ minoxidil 5% เฉพาะที่เป็นเวลาหนึ่งปี)
  • การทำให้ผอมบางมีความสำคัญมากจนไม่สามารถอำพรางด้วยการกรูมมิ่งแบบง่ายๆ ได้ (กล่าวคือ ปัญหาด้านความงามแม้ในขณะที่หวีผมเป็นอย่างดี)

ปัจจัยอื่น ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ :

  • อายุของผู้ป่วย
  • อุปทานผู้บริจาค
  • ไม่ว่าผมบางจะอยู่ด้านหน้าของหนังศีรษะหรือที่กระหม่อมก็ตาม

Related Posts