ถาม:คุณสามารถโกนหนังศีรษะหลังปลูกผมด้วยFUEโดยไม่สังเกตเห็นรอยแผลเป็นบริเวณที่เอาผมไปใช้ได้หรือไม่? 

ตอบ:แม้ว่าจะไม่มีแผลเป็นเส้นในการสกัดหน่วยฟอลลิคูลาร์ แต่ก็มีแผลเป็นทรงกลมเล็กๆ คุณสามารถตัดผมสั้นมากหลังจาก FUE อย่างไรก็ตาม การโกนศีรษะจะทำให้มองเห็นรอยแผลเป็นสีขาวที่ละเอียดมาก

Related Posts